Omgaan met Agressie

Omgaan met Agressie

ISEG Training Center heeft zijn eigen training ontwikkeld, te weten ‘Omgaan met agressie’. Deze training is gericht op medewerkers, werkzaam binnen de publieke sector. Door het volgen van de training ontwikkelen medewerkers individuele vaardigheden en zijn zij beter in staat om samen te werken en te reageren in situaties waar agressie en conflicten zich voordoen. Het doel dat het ISEG Training Center nastreeft, is dat medewerkers ook in conflictsituaties blijven samenwerken, zich professioneel blijven gedragen en dito weten te handelen.

Leer hoe om te gaan met boze en agressieve personen

Verkopers, beveiligers, zorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, uitkeringsambtenaren, verpleegkundigen, receptionisten en anderen die dagelijks mensen ontmoeten zijn bijzonder kwetsbaar. Onze training 'Omgaan met agressie' omvat een aantal veiligheidsmaatregelen die zij kunnen nemen. De kennis en het vertrouwen die de deelnemers bij deze training opdoen, zullen helpen om de woede en agressie die ze tegenkomen te verminderen. Omgaan met boze of agressieve personen is niet gemakkelijk, maar weten wat je moet doen en zeggen kan letsel voorkomen en de relatie met de klant verbeteren.

Investering

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 199,95,-. De kosten voor opleidingen, cursussen en trainingen die aansluiten bij je beroep of toekomstig beroep kun je van de belasting aftrekken. Onder studiekosten vallen onder meer het lesgeld en de examenkosten.

Cursus inhoud

In de cursus wordt het volgende behandeld:

Het ISEG Training Center maakt gebruik van het P.A.S.S. model en binnen het P.A.S.S. model worden de volgende onderwerpen behandeld:

Persoonlijke effectiviteit

 • motivatie/uitdaging
 • van gevoel, via gedachten…naar handelen
 • doelen stellen
 • omgaan met stress

De aanloopfase van incidenten:

 • signaleren
 • observeren
 • communicatie
 • ombuigen (de-escalerend handelen)
 • houding en gedrag
 • opbouw van agressie (abc gedrag)
 • vormen van agressie

Incidentfase:

 • omgevingsbewustzijn, waarnemen, awareness
 • controleren incident en veiligheid
 • stressreductie (bevriezen, handelen, vluchten)
 • handelingsdrang/tunnelvisie
 • fixeren, controleren (indien gewenst)

Afloopfase:

 • loslaten
 • afhandelen/nazorg/terug kijken en vooruit kijken

Mentale kracht

In deze training wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van mentale kracht. Deze training zal de medewerkers helpen zich comfortabeler te voelen in een oncomfortabele omgeving. Vaak zijn het niet de gebeurtenis op zich, maar de eigen gedachten over deze gebeurtenis die het handelen belemmeren in plaats van helpen. In de training leert de medewerker controle te hebben over zijn eigen percepties, gevoelens, gedachten en gedrag. Het gaat er om dat de medewerker weet wat zijn taak is en hoe hij bij die taak blijft, zelfs wanneer de hoeveelheid stress toeneemt. Het is belangrijk om de focus op één taak te houden, welke dat ook is. Er zijn alleen te veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat een medewerker de focus op zijn taak verliest. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • onduidelijke werkafspraken 
 • externe afleiders (boze klant)
 • niet lekker in je vel zitten
 • geen doelen stellen (geen richting)

Mentale kracht maakt de medewerker bewust van deze afleiders en geeft tools om in elke situatie terug te komen in de focus. Medewerkers ontwikkelen een mentale veerkracht die ervoor zorgt dat zij iedere uitdaging met verhoogd zelfvertrouwen effectief kunnen aanpakken.

Ter afsluiting

Onze visie over omgaan met agressie en handelen in conflictsituaties is dat men mentaal en fysiek in balans moet blijven. Aangeleerde vaardigheden blijven achterwege als het brein op slot gaat. Als je als persoon in staat bent om het cognitieve deel van je brein te blijven gebruiken gedurende de conflictsituatie, zal je ook beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen en de aangeleerde vaardigheden toe te passen. Deze vaardigheden zijn onder andere:

 • waarnemen
 • beslissen
 • communiceren
 • empathisch vermogen
 • houdingsaspecten

Veel doelgroepen hebben de training volgens de P.A.S.S. methodiek gevolgd, zowel beveiligers in ziekenhuizen als op Schiphol, maar ook medewerkers van bibliotheken, de NVWA, receptionisten,  psychologen en verpleegkundigen. 

Instructeurs training Omgaan met Agressie

De training 'Omgaan met Agressie' wordt verzorgd door trainers afkomstig van de Nationale Politie. Onze trainers hebben jarenlange ervaring in het trainen van zowel politiepersoneel als burgers op het gebied van geweldbeheersing, de-escalerend optreden en zelfverdediging. De docenten weerbaarheid en de-escalatie zijn CRKBO gecertificeerd.

Duur training

De training 'Omgaan met Agressie' duurt 1 lesdag.

Lestijden

In overleg.

Cursus data

Op aanvraag

Certificering

Na het volgen van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Heeft u een dringende vraag?

Bel ons direct op +31 (0)35 234 0588

Fist

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de training Omgaan met agressie?

Neem contact op