Omgaan met agressie

Omgaan met agressie

Leer hoe je tijdens conflictsituaties professioneel kan blijven samenwerken

ISEG Training Center heeft zijn eigen training ontwikkeld, te weten ‘Omgaan met agressie’. Deze training is gericht op medewerkers, werkzaam binnen de publieke sector. Door het volgen van de training ontwikkelen medewerkers individuele vaardigheden en zijn zij beter in staat om samen te werken en te reageren in situaties waar agressie en conflicten zich voordoen. Het doel dat het ISEG Training Center nastreeft, is dat medewerkers ook in conflictsituaties blijven samenwerken, zich professioneel blijven gedragen en dito weten te handelen.

Leer hoe om te gaan met boze en agressieve personen

Verkopers, beveiligers, zorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, uitkeringsambtenaren, verpleegkundigen, receptionisten en anderen die dagelijks mensen ontmoeten zijn bijzonder kwetsbaar. Onze training 'Omgaan met agressie' omvat een aantal veiligheidsmaatregelen die zij kunnen nemen. De kennis en het vertrouwen die de deelnemers bij deze training opdoen, zullen helpen om de woede en agressie die ze tegenkomen te verminderen. Omgaan met boze of agressieve personen is niet gemakkelijk, maar weten wat je moet doen en zeggen kan letsel voorkomen en de relatie met de klant verbeteren.

Kosten

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, les-  en oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 199,95,-. De kosten voor opleidingen, cursussen en trainingen die aansluiten bij je beroep of toekomstig beroep kun je van de belasting aftrekken. Onder studiekosten vallen onder meer het lesgeld en de examenkosten.

Samenvatting cursus

Cursus inhoud

In de cursus wordt het volgende behandeld:

Het ISEG Training Center maakt gebruik van het P.A.S.S. model en binnen het P.A.S.S. model worden de volgende onderwerpen behandeld:

Persoonlijke effectiviteit:

 • Motivatie/uitdaging
 • Van gevoel, via gedachten…naar handelen
 • Doelen stellen
 • Omgaan met stress

De aanloopfase van incidenten:

 • Signaleren
 • Observeren
 • Communicatie
 • Ombuigen (de-escalerend handelen)
 • Houding en gedrag
 • Opbouw van agressie (abc gedrag)
 • Vormen van agressie

Incidentfase:

 • Omgevingsbewustzijn, waarnemen, awareness
 • Controleren incident en veiligheid
 • Stressreductie (bevriezen, handelen, vluchten)
 • Handelingsdrang/tunnelvisie
 • Fixeren, controleren (indien gewenst)

Afloopfase:

 • Loslaten
 • Afhandelen/nazorg/terug kijken en vooruit kijken

Instructeurs training Omgaan met Agressie

De training 'Omgaan met Agressie' wordt verzorgd door trainers afkomstig van de Nationale Politie. Onze trainers hebben jarenlange ervaring in het trainen van zowel politiepersoneel als burgers op het gebied van geweldbeheersing, de-escalerend optreden en zelfverdediging. De docenten weerbaarheid en de-escalatie zijn CRKBO gecertificeerd.

Duur training

De training 'Omgaan met Agressie' duurt 1 lesdag.

Cursus data

Op aanvraag

Trainingslocaties ISEG Training Center

Onze trainingen en cursussen worden standaard georganiseerd op Landgoed Beukbergen en/of Hoornbeeck College Amersfoort.

Certificering

Na het volgen van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Fist

Heeft u vragen over de training Omgaan met agressie?

Neem contact op

Bekijk ook

 

Beveiligingsdiensten

museum beveiliging

Beveiligingssystemen

anti drone

Werken bij

agressie training