ISEG Security Projects nu ook een Erkend leerbedrijf

ISEG Security Projects nu ook een Erkend leerbedrijf

Gepubliceerd op: 04-02-2022

ISEG Security Projects is sinds deze week officieel een 'Erkend leerbedrijf'.

Stagebegeleiding

Binnenkort zullen wij stagiairs van de opleiding Beveiligen & Bewaken van het Hoornbeeck College Amersfoort op meerdere locaties en bij meerdere van onze opdrachtgevers gaan begeleiden tijdens hun (verplichte) stageperiode met als gezamenlijk doel het behalen van hun MBO Beveiliger 2 diploma. Toen het Hoornbeeck College Amersfoort aan ISEG vroeg of het eventueel mogelijk zou zijn om studenten van de opleiding Beveiligen & Bewaken tijdens hun stageperiode op de locaties van ISEG Security Projects te plaatsen en te begeleiden, hoefde wij daar uiteraard niet lang over na te denken. Een mooie kans om onze interne kennis en expertise over te brengen aan de studenten van het Hoornbeeck College. Voor de studenten van het Hoornbeeck College is dit ook een mooie kans om tijdens hun stageperiode alvast bekender te worden met bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie, hun potentiële toekomstige werkgever. 

Baan bij de overheid

Het merendeel van de studenten van de opleiding Beveiligen & Bewaken van het Hoornbeeck College ambiëren een baan of functie binnen de overheid, denk hierbij aan Defensie, Politie, Justitie, etc. Dankzij de samenwerkingen die wij vanuit ISEG op de locaties hebben met de verschillende overheidsinstellingen, krijgen deze studenten alvast een goed inzicht in de organisaties waar ze in de toekomst misschien zelf ook tewerk gesteld zullen gaan worden, bijvoorbeeld in de functie van militair of politieagent.

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Ze voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.