Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB)

RTGB

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB)

Een BOA is bevoegd om strafbare feiten op te sporen en personen staande te houden. Het kan zijn dat hij of zij geconfronteerd wordt met agressie en/of geweld. Vanaf 1 januari 2005 is de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Boa (RTGB) in werking getreden. Dat zijn de regels inzake de toetsing van BOA’s voor geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden. In onze training wordt aandacht besteed aan geweldsbeheersing (GB) en aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (AZV), teneinde deze op de juiste wijze in de praktijk te kunnen toepassen. Ook leert de deelnemer op de voorgeschreven wijze geweldsmiddelen te hanteren. Het middel is afhankelijk van het RTGB domein dat aan de BOA is toegekend. De geweldsmiddelen waarin getraind wordt zijn de handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Gradaties van bevoegdheden

Binnen de RTGB regeling is er onderscheid gemaakt in een zestal gradaties van bevoegdheden, namelijk BOA I t/m BOA VI. De training voor BOA VI wordt aangeboden op aanvraag.

Het overzicht bevoegdheden voor BOA’s is:

  • BOA I: Geweldsbevoegdheid (GB)
  • BOA II: GB + fouillering
  • BOA III: GB + fouillering + gebruik handboeien
  • BOA IV: GB + fouillering + gebruik handboeien + gebruik wapenstok
  • BOA V: GB + fouillering + gebruik handboeien + gebruik wapenstok + gebruik pepperspray
  • BOA VI: GB + fouillering + gebruik handboeien + gebruik wapenstok + gebruik pepperspray + gebruik vuurwapen

De basis- en herhalingsopleiding RTGB bestaat uit een theoretisch en een praktisch onderdeel. In het theoretische onderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De Politiewet
  • De Ambtsinstructie
  • Het Strafrecht

Kosten

De prijs per cursist exclusief BTW. en inclusief parkeren, les- en oefenmateriaal, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is:

  • RTGB 1: €995 p.p.
  • RTGB 2: €995 p.p.
  • RTGB 3: €1149 p.p.
  • RTGB 4: €1149 p.p.
  • RTGB 5: €1199 p.p.
  • RTGB 6: Op aanvraag
  • Examenkosten: €158.00 p.p.

Heb je een vraag over RTGB?

Bel ons op +31 (0)35 234 0422 of neem contact op met de opleidingsadviseur van het ISEG Training Center Ed Nebbeling via ed.nebbeling@isegtc.com.

Samenvatting cursus

Cursus inhoud

In het praktijkgedeelte worden onder andere de volgende onderdelen behandeld:

 • Weren, blokkeren en ontwijken
 • Trappen en stoten
 • Gebruik handboeien
 • Gebruik wapenstok
 • Gebruik pepperspray
 • Fouilleren
 • Procedure voor het aanhouden
 • Duo procedure voor het aanhouden

De bovengenoemde onderdelen bieden wij aan conform een erkend didactische model voor geweldsbeheersing. De deelnemers krijgen de beginselvaardigheden daarvan aangeleerd. Hierna wordt dat in geregisseerde rollenspellen geoefend. Vervolgens worden de ervaringen uit het rollenspel uitgevraagd in een scenario-training die zo perfect is afgestemd op de praktijk-context van de deelnemers, dat om hen klaar te stomen voor het werken in het publieke domein. Bij ISEG wordt er getraind door twee gecertificeerde trainers, dat om de veiligheid, positieve leercurve en groepsdynamiek te waarborgen en de deelnemers klaar te stomen voor het werk in de praktijk.

Het examen wordt afgenomen door examinatoren van de Politieacademie.

Instructeurs RTGB – Basisbekwaamheid

De cursus RTGB wordt verzorgd door geregistreerde en gecertificeerde instructeurs afkomstig van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. De instructeurs van ISEG hebben ruime ervaring in het opleiden, trainen en beoordelen van (groene) BOA's. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van de Politieacademie.

Duur training

RTGB I t/m V – 4 dagen (exclusief examen dag)

Cursus data 2023:

Maart 2023

4, 11, 18 en 25 maart

7, 14, 21 en 28 maart

April 2023

1, 8, 15 en 22 april

4, 11, 18 en 25 april

Mei 2023

6, 13 , 20 en 27 mei

2, 9, 16 en 23 mei

Trainingslocaties ISEG Training Center

Onze trainingen en cursussen worden standaard georganiseerd op Landgoed Beukbergen en/of Hoornbeeck College Amersfoort.

Certificering

Na het volgen van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Hhboa

Cursus data 2023

Maart 2023

4, 11, 18 en 25 maart

7, 14, 21 en 28 maart

April 2023

1, 8, 15 en 22 april

4, 11, 18 en 25 april

Mei 2023

6, 13 , 20 en 27 mei

2, 9, 16 en 23 mei

Trainingslocaties

Landgoed Beukbergen (weekend)

Amersfoortseweg 59

3712 BB Huis ter Heide

Hoornbeeck College Amersfoort (doordeweeks en zaterdag)

Utrechtseweg 230

3818 ET Amersfoort

Heeft u vragen over de cursus RTGB?

Neem contact op

Bekijk ook

 

Beveiligingsdiensten

evenementen beveiliging

Beveiligingssystemen

drone detectie

Werken bij

rtgb