De kunst van objectbeveiliging en bewaking

De kunst van objectbeveiliging en bewaking

Gepubliceerd op: 06-02-2022

Het fysiek beveiligen van (hoog-risico) objecten, kantoorpanden, locaties en overig vastgoed door middel van objectbeveiliging is maatwerk en vereist een gedegen voorbereiding, iets dat vaak wordt onderschat of vooraf niet goed wordt uitgevoerd.

Cultuur en achtergrond

Het is bijvoorbeeld van belang dat de beveiligingsorganisatie zich voor aanvang van de dienstverlening zich eerst goed inleest en inleeft in de cultuur én achtergrond van het te beveiligen object inclusief de organisatie die daarvan gebruikmaakt. Daardoor kan de beveiligingsorganisatie voor de start van de dienstverlening de meest geschikte beveiligers rekruteren, beveiligers met de juiste expertise, competenties, uiterlijk en passende achtergrond.

Ken uw tegenstander

Het is voor de beveiligingsorganisatie en de te beveiligen organisatie belangrijk om te weten met welke (mogelijke) dreigingen het te beveiligen bedrijf en object te maken heeft of kan hebben. Een gedegen dreigingsanalyse, red-teaming en nauwkeurige normbepaling voorafgaand aan de start van iedere dienstverlening is daarom een absolute must. Aan de hand van de dreigingsanalyse kan er door de beveiligingsorganisatie een up-to-date SOP (Standard Operating Procedure) worden opgesteld als aanvulling op de reguliere en locatie gebonden instructies en procedures. Het is tevens belangrijk dat er periodiek een dreigingsanalyse en red-teaming wordt uitgevoerd, dit omdat het dreigingsbeeld kan veranderen en er weer nieuwe dreigingen kunnen ontstaan, dreigingen die mogelijk net weer om een andere benadering vragen. Bij een dreiging hoeft men niet altijd uit te gaan van mogelijk geweld of een aanslag, bedrijfsspionage is hier een mooi voorbeeld van.

Geografische ligging van het te beveiligen object

Het is van belang om voor aanvang van de beveiliging te achterhalen waar het te beveiligen object is gevestigd, wat de bereikbaarheid daarvan is (dit ten behoeve van bijvoorbeeld diverse hulpdiensten) en wat er zich in de omgeving van het te beveiligen object bevindt. Verder zijn er ook vragen die vooraf beantwoord dienen te worden, zoals bijvoorbeeld:

  • Waar ligt het dichtstbijzijnde politiebureau?
  • Waar ligt het dichtstbijzijnde ziekenhuis?
  • Waar ligt de dichtstbijzijnde brandweerkazerne?
  • Waar is de dichtstbijzijnde snelweg?
  • Wie is de wijkagent en op welk bureau is deze gestationeerd?

Extra service & ondersteuning

De beveiligingsorganisatie dient vooraf te weten wat er van hem verwacht wordt en op welke onderdelen eventueel extra service geboden kan worden. Is bijvoorbeeld de receptioniste te laat of onverwacht ziek? Dan dient een beveiliger haar taak direct over te kunnen nemen. Dat maakt de beveiliger multi-inzetbaar en is tevens kostenbesparend voor de opdrachtgever. Daarnaast werken deze extra werkzaamheden en verantwoordelijkheden ook motiverend voor de beveiliger en bevordert dit zijn of haar inzet. Bij meerdere van onze opdrachtgevers werken de objectbeveiligers van ISEG Security Projects nauw samen met diverse overheidsdiensten. Daarom is het belangrijk dat de beveiligers op hun locaties bekend zijn met de werkwijze van bepaalde (specialistische) afdelingen binnen bijvoorbeeld Defensie en Politie. Daarvoor kunnen onze collega's als contactpersoon fungeren voor bijvoorbeeld de politie op het moment dat deze de locatie bezoeken i.v.m. een begeleiding van bijvoorbeeld een VIP of TBP (Te Beveiligen Persoon).

Team effort

Het beveiligen van objecten is vaak een team effort. Op de locaties waar ISEG Security Projects verantwoordelijk is voor de beveiliging betrekken wij zoveel mogelijk iedereen die binnen het facilitaire proces werkzaam of betrokken is ook bij het beveiligingsproces. De medewerkers van de facilitaire afdeling kennen namelijk als geen ander de norm in- en om het te beveiligen object. Daarom zullen zij ook eerder een zogeheten afwijking binnen de norm onderkennen en de beveiliging hiervan op de hoogte kunnen stellen. Dat werkt uiteraard twee kanten op: de beveiliging maakt ook melding van afwijkingen op facilitair gebied aan het facilitaire team, zodat ze deze ook
snel kunnen verhelpen, iets dat het facilitaire proces weer bevordert.

Opleiding & training

Vanuit het ISEG Training trainen wij periodiek verschillende hospitality- en receptiemedewerkers op gebied van bijvoorbeeld security awareness. Dankzij deze trainingen kunnen de hospitality medewerkers de beveiligingsmedewerkers ondersteunen door bijvoorbeeld het (eerder) kunnen onderkennen van de zogeheten afwijkingen binnen de norm en deze op tijd te melden bij de desbetreffende beveiliger of beveiligers. Dit bevorderd de samenwerking tussen het hospitality en beveiligingsteam, én het bevorderd de algemene veiligheid in- en op het object.

Technische ondersteuning

Tegenwoordig kunnen mens en techniek niet meer zonder elkaar en dat geldt ook voor de beveiligingsbranche. Er zijn maar weinig objecten waar geen gebruik wordt gemaakt van een gebouwbeheersysteem in combinatie met CCTV en toegangscontrole op afstand. Ook wordt er binnen kantooromgevingen steeds vaker gebruik gemaakt van verschillende soorten ondersteunende mobiele applicaties. Het is voor de beveiligingsorganisatie daarom ook van belang dat deze zich vooraf verdiept in de (beveiligings)systemen waar de te beveiligen organisatie gebruik van maakt en waar zij eventueel extra advies kan uitbrengen met het oog op het verbeteren van de technische beveiligingsmaatregelen.

Positieve verschuiving in kwaliteit en inhoud

Proactieve en servicegerichte beveiligingsdiensten leveren de opdrachtgever vaak geld op in plaats dat het kqn worden gezien als een onnodige kostenpost. De beveiliger van nu is een totaal andere beveiliger dan 20 jaar geleden en tegenwoordig wordt er veel in het personeel geïnvesteerd als het gaat om extra opleidingen en trainingen. Daarnaast zijn er ook behoorlijk wat beveiligers die steeds meer in zichzelf investeren als het gaat om opleiding of training, dit merken wij bijvoorbeeld ook bij het ISEG Training Center. Hieronder vindt u ter informatie een overzicht van opleidingen en trainingen die op dit moment populair zijn binnen de beveiligingsbranche:

  • Predictive Profiling
  • Persoonsbeveiliging
  • Particulier Onderzoeker
  • OSINT
  • Tactical First Responder
  • Stop de bloeding - Red een leven
  • Omgaan met Agressie
  • Mentale Weerbaarheid

Goede beveiliging op den duur een stuk voordeliger

Zoals velen weten is een aanbesteding een momentopname en uiteindelijk gaat het ook om een goede balans tussen prijs/kwaliteit, dat is logisch. Hou er als opdrachtgever wel rekening mee dat als je dan toch kiest voor de goedkopere beveiligingsorganisatie, u achteraf dus vaak niet de beloofde kwaliteit krijgt en dat u dan als facility manager of opdrachtgever toch veel tijd kwijt bent met het oplossen van de problemen met de desbetreffende beveiligingsorganisatie. Tel voor de grap de uren die je als facility manager kwijt bent met het rechttrekken van de dienstverlening over een jaar gezien bij elkaar op en tel deze extra kosten eens op bij het uurtarief, dan kom je vaak duurder uit dan als je voor een beveiligingsorganisatie kiest die tijdens de aanbesteding een iets hoger tarief hanteerde en daardoor wel de beloofde kwaliteit kan leveren.

Heeft u vragen over objectbeveiliging?

Heeft u vragen over het beveiligen van objecten of wilt u graag een vrijblijvend advies of gesprek met
een van onze security consultants? Neem dan contact met ons op via +31 (0)35 234 0422 of via
info@isegsp.com. U kunt uiteraard ook het contactformulier van ISEG Security Projects invullen.