9-daagse opleiding Profiling Terrorisme ® - PPT

Tijdens de opleiding leert u wat Predictive Profiling exact inhoudt en hoe dat kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheid, op welke manier u de omgeving en risico’s in beeld brengt en u afwijkend en verdacht gedrag kunnen signaleren, hoe afwijkend en verdacht gedrag herkend en gedetecteerd kan worden, elke indicatoren goede voorspellers zijn van verkeerde bedoelingen, hoe u zo adequaat mogelijk kunt reageren op mogelijke (IED) dreigingen in het kader van terrorisme en/of criminaliteitsbestrijding en op welke manieren en met welke instrumenten u de impact van een dreiging zo goed mogelijk kunt beperken.

Achtergrond

Signaleer afwijkend gedrag en voorkom dreigingen in de omgeving. Het tijdig signaleren en het voorkomen van crimineel gedrag en terroristische dreigingen is vele malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Predictive Profiling is een methodiek om verdacht gedrag in een vroegtijdig stadium te herkennen en detecteren. Zo vormt Predictive Profiling een instrument binnen uw totale veiligheidsarrangement.

Voor wie bestemd?

Coördinatoren, beleidsmedewerkers, teamleiders, politie-, burger, en militaire ambtenaren die werkzaam zijn voor:

  • Ministerie van Defensie
  • Koninklijke Marechaussee
  • Ministerie van Justitie & Veiligheid
  • Nationale Politie
  • Douane
  • BOA (domein 1 & 2)
  • Handhaving
  • Bijzondere opsporingsdiensten

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Wat wordt verstaan onder proactieve observatie en verdacht gedrag
  • Hoe en waarom predictive profiling is ontstaan
  • Op welke manier u de norm en het normgedrag bepaalt
  • Hoe verdacht gedrag (AMO) tijdig wordt gesignaleerd
  • Hoe u security questioning toepast
  • De werking van de Standaard Operation Plan (SOP)
  • Welke indicatoren voorspellers zijn van kwade bedoelingen
  • Hoe adequate reactie op een mogelijke IED/HME dreiging georganiseerd kan worden en op welke manier en met welke instrumenten u de impact van deze dreiging beperkt

Resultaat na de opleiding

  • Naast kennis en vaardigheden, inzicht in de mogelijkheden van predictive profiling als onderdeel van het veiligheidsbeleid
  • Handvatten voor het toepassen van predictive profiling in de dagelijkse praktijk van de Boa
  • Antwoorden op al uw vragen over predictive profiling gegeven door vakbekwame docenten
  • Inzicht in de fenomenen dierenactivisme, links-, rechts en religieus extremisme
  • Inzicht in fenomenen zoals polarisatie, radicalisme en extremisme
  • Inzicht op het gebied van proactieve observatie (overt en covert) en het gebruik van contra-observatie technieken door tegenstanders
  • Diverse handreikingen, tools, checklists, modellen, praktijkcases en (interactieve) opdrachten aan de hand van waarheidsgetrouwe scenario's
  • Kennis, inzicht en vaardigheid voor de verschillende methodieken voor security questioning.

Het theorie-examen

Het beantwoorden van 40 meerkeuzevragen over de gehele lesstof. Het examen wordt in 2021 vanaf eind april online afgenomen door de Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) in Amersfoort.

De duur van het theorie-examen is ca. 2 uur.

  • SOP en case briefing voor het praktijkexamen

Het praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt afgenomen door onafhankelijke examinatoren die afkomstig zijn uit het werkveld Inlichtingen & Veiligheid en beschikken allen over langdurige operationele ervaring.

Het verzorgen van een PowerPointpresentatie over proactieve observatie, duur ca. 15 minuten, inclusief vragen examencommissie.

  • Het waarnemen van afwijkend gedrag d.m.v. een observatiefilm. Van belang is dat u het waargenomen gedrag en de indicator(en) benoemt naar de examinatoren
  • Praktijkexamen Security questioning. Aan de hand van uw observatie voert u een face-to-face security questioning uit met een politie acteur

In samenwerking met vooraanstaande partners en docenten uit het vakgebied zijn we leading in het spotten van nieuwe trends op het gebied van criminaliteit en terrorisme, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve trainingen en workshops. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. De docenten hebben operationele ervaring bij Nederlandse inlichtingendiensten en de bijzondere politie-eenheden als ook het Ministerie van Defensie én Justitie. De opleiding wordt op maat samengesteld op de behoefte van de organisatie en de cursist(en) en wordt ook afgestemd op de inzetbaarheid mogelijkheden.

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 3623,95.

De opleiding 'Predictive Profiling Terrorisme' bestaat uit 9 lesdagen.

De lestijden zijn van 08.30 - 16.30 uur of in overleg.

Op aanvraag.

Voor meer informatie over de opleiding kunt u een bericht sturen naar info@isegtc.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de opleiding aanmelden via het contactformulier.

Na het succesvol afronden van de examens ontvangt u na het succesvol afronden van het praktijkexamen het diploma Predictive Profiling Terrorisme ® en bent u, na aanmelding, bevoegd de titel "Certified Security Profiler (CSP)" achter uw familienaam CSP te dragen.

Cursusdata

Op aanvraag

Lestijden

09.00 - 17.00 uur

Locatie

Landgoed Beukbergen

Plaats

Huis ter Heide (gemeente Zeist)

Uw investering (inclusief btw.)

Op aanvraag

Trein

Opleidingen

Cursussen       

Trainingen     

Workshops

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de opleiding 'Predictive Profiling Terrorisme'?

Neem contact op