Cursus Basic Rural Surveillance Tactics

Als boswachter of (groene) BOA ben je aangemerkt als beheerder en beschermer van een bepaald natuurgebied. Hoe frustrerend is het dan, wanneer je geconfronteerd wordt met terugkerende overlast en strafbare gedragingen in het kwetsbare natuurgebied waar je als beheerder en beschermer verantwoordelijk voor bent en waarbij het lastig of niet mogelijk is om deze op een adequate en effectieve manier het hoofd te bieden. Denk hierbij aan stroperij, illegale dumpingen van bijvoorbeeld drugsafval, vernielingen en overlast in welke vorm dan ook. Het is bij deze feiten belangrijk, gewenst en effectief om de daders op heterdaad te kunnen betrappen. Maar vaak is het leed al geschiedt en zijn de daders achteraf moeilijk of niet te traceren. Daders op heterdaad betrappen is doorgaans erg lastig met de basisvaardigheden en middelen die de boswachter en (groene) BOA tot zijn of haar beschikking heeft. Daarbij werk je als boswachter en (groene) BOA in uniform dus opvallend en herkenbaar en doorgaans solistisch en niet in koppels of met een team wat in zulke situaties zijn beperking heeft.

Voor dit soort lastige situaties hebben wij een cursus Basic Rural Surveillance Tactics, speciaal voor de boswachter en (groene) BOA ontwikkeld. Deze cursus geeft u de juiste handvatten middels bepaalde technieken en tactieken om onbemerkt subjecten en objecten tot zeer dichtbij te kunnen benaderen en een observatiepositie in te nemen, ‘zien zonder gezien te worden’. Op deze manier lukt het om onbemerkt, daders op heterdaad te kunnen betrappen. Hierdoor word de pakkans vergroot en word het ogenschijnlijke onmogelijke toch naar alle tevredenheid mogelijk gemaakt.

Achtergrond

De cursus 'Basic Rural Surveillance Tactics' is speciaal ontwikkelt voor alle (groene) BOA’s, boswachters, handhavers, toezichthouders, jachtopzichters, etc., die de meerwaarde van dit specialisme zien als een bruikbare aanvulling op hun huidige kennis en vaardigheden. Met de kennis en vaardigheden die de deelnemers tijdens de cursus RST zullen opdoen, worden de onderzoeksmogelijkheden en daarmee de pakkans van daders en overlastveroorzakers aanzienlijk vergroot. Hierdoor kunnen zaken als stroperij, illegale dumpingen (drugsafval), vernielingen en overlast in welke vorm dan ook, in een vroeg stadium gestopt of misschien zelfs voorkomen worden, waardoor de kans word vergroot dat natuur en milieu geen of minder (financiële) schade wordt toegebracht.

Voor wie bestemd?

Coördinatoren, teamleiders en ambtenaren die werkzaam zijn voor:

  • Natuurorganisaties
  • Boswachterijen
  • Sportvisserij 
  • Douane
  • Handhaving
  • Bijzondere opsporingsdiensten
  • Particulier onderzoekers

Inhoud cursus

Het cursusprogramma is afwisselend. De aangeleerde theorie zal meteen buiten in de praktijk getraind en beoefend worden. Het praktische deel van de cursus is vooral interactief. De inhoud is een basisinhoud.

Tijdens deze cursus wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Kennismaking met Basic Rural Surveillance Tactics
  • Basic camouflage training
  • In observatie positie komen
  • Uit observatie positie komen
  • Verkenning locatie
  • Voorbereiden RST actie
  • Praktijkgerichte RST oefeningen

De cursus 'Basic Rural Surveillance Tactics' wordt verzorgd door instructeurs met achtergronden bij de Nationale Politie en het Ministerie van Defensie. Onze instructeurs hebben ruime ervaring in het opleiden en trainen van specialistisch Defensie en Politie personeel op onder andere het gebied van SCART (Special Camouflage & Rural Tactics) en O&T.

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 995,00.

De cursus bestaat uit 3 lesdagen waarbij de laatste lesdag zal bestaan uit een praktijkgerichte oefening. 

Indien gewenst kan de cursus ook op maat worden gemaakt.

De lestijden zijn van 08.30 - 16.30 uur of in overleg.

Zaterdag 3 april lesdag 1

Zaterdag 10 april lesdag 2

Zaterdag 17 april lesdag 3

Voor meer informatie over de cursus kunt u een bericht sturen naar info@isegtc.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de cursus aanmelden via het contactformulier.

Na het volgen van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Cursusdata

Zaterdag 3 april, 10 april en 17 april

Lestijden

09.00 - 17.00 uur

Locatie

Landgoed Beukbergen

Plaats

Huis ter Heide (gemeente Zeist)

Uw investering (inclusief btw.)

€ 995,-

No Hunting

Opleidingen

Cursussen       

Trainingen     

Workshops

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de cursus 'Basic Rural Surveillance Tactics'?

Neem contact op