Crisismanagement Training

De training crisismanagement is specifiek gericht op het opleiden en trainen van een crisismanagement team (verder CMT) binnen uw organisatie in de sector waar u werkzaam bent. Hierbij worden de variabelen zoals bijvoorbeeld een semi-publieke functie, veel bezoekers c.q. gasten aanwezig in uw organisatie, zogenaamde derde bedrijven die in uw pand werken en waarvan u de achtergrond van de medewerkers niet kent en alle andere relevante factoren die voor uw bedrijf of uw organisatie van specifiek belang zijn, meegenomen. Een CMT moet in een crisissituatie vaak onder grote druk besluiten nemen en afhankelijk van de sector waar uw organisatie toe behoort kan een CMT dus heel verschillend zijn samengesteld. Voor de petrochemie is dat bijvoorbeeld heel anders dan voor het gevangeniswezen, ziekenhuizen, onderwijs, culturele instellingen, etc. En zelfs binnen uw eigen sector kunnen dreigingen en aanpak daarvan tijdens crises onderling verschillen. Ook is het belangrijk om te weten dat een BHV-organisatie op zich los staat van een CMT en vooral operationeel is en dus uitvoerend gericht. Een BHV-organisatie is vaak al aan het werk voor het CMT is opgeroepen. Denk hierbij aan een ontruiming door brand of wateroverlast. Het opleiden van een goed strategisch en operationeel CMT is dus maatwerk en gericht op 3 fases, namelijk een bestaande situatie, een transitie en een nieuwe situatie.

Achtergrond

Het is belangrijk om te beseffen dat het managen van een crisis iets totaal anders is dan het dagelijks geven van leiding, of aansturen van een organisatie. Over de wijze van aansturen of leidinggeven in de dagelijkse setting is vaak lang nagedacht en zijn daarvoor processen ontwikkeld.

Bij een crisissituatie, werken deze processen niet. Er is immers sprake van een acute onafwendbare dreigende situatie met ingrijpende gevolgen! Deze situatie kan bedreigend zijn voor de organisatie of erger nog, voor de medewerkers of bezoekers. Het belangrijk om te weten dat een goed op elkaar ingespeeld CMT snel en oplossingsgericht kan schakelen om een crisis te managen en deze beheersbaar te maken. De enorme druk waaronder gewerkt moet worden speelt hierbij een belangrijke rol. Een CMT moet onder zeer zware omstandigheden het overzicht kunnen houden op weg naar het beheersbaar maken van een crisis. Een éénmalige training, zoals deze regelmatig worden aangeboden, is echt niet afdoende om de noodzakelijke kennis en kunde op het moment suprême te kunnen ophoesten. In die zin is het te vergelijken met de BHV-organisatie waar training en herhaling de moeder van de perfectie.

Er zijn verschillende vormen van crises die zich kunnen voordoen waarbij het kan gaan om leven en dood, zoals bijvoorbeeld gewelddadige misdrijven, gewelddadig activisme en terrorisme, afpersing, ontvoeringen maar ook branden, natuur- en andere rampen, zoals een pandemie. Het COVID-19 virus is hier zeker het meest recente en actuele voorbeeld van. Maar ook ongelukken met dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel, verkeerde publiciteit, imagoschade spelen een rol in een crisis.

Een voorbeeld waar we waarschijnlijk niet zo gauw aan denken in onze eigen omgeving maar dat zeer ernstige gevolgen kan hebben:

Een voormalig personeelslid is het niet eens met het ontslag en voelt zich slecht behandeld. Het is iets waar hij enorm mee worstelt, depressief raakt en erg boos over wordt. De schuld legt hij bij uw organisatie en vooral bij zijn leidinggevenden die hem naar zijn oordeel hebben laten vallen. Hij radicaliseert en glijdt steeds dieper af tot het uiteindelijk tot een confrontatie komt, waarbij hij, met het doel om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, op een dag het pand van uw organisatie binnenstormt, met aangeschafte wapens en in het wilde weg begint te steken of te schieten op iedereen, medewerkers, bezoekers………

En nu kan ik u bijna horen denken: “Ja hoor dat zal hier toch niet gebeuren, dat zie je in al die andere landen gebeuren en heeft toch met terrorisme te maken?”

Nou niet dus!  Kijk bijvoorbeeld maar dit soort incidenten in de afgelopen 10 jaar.  En weet dan ook dat dit soort incidenten vaak geen relatie hadt terrorisme, maar veel vaker het het gevolg was van een actie van een geestelijk gestoord persoon of personen, een potentieel gevaarlijke eenling ook wel “active shooter” genoemd. En weet dan ook dat de reden van een dergelijk incident vaak voortkomt uit een of andere relatie met het bedrijf of de organisatie en personen daarin en dat dit gruwelijk uit de hand kan lopen. Dat gebeurt! Ook in Nederland, waarvan de meest recente zaak de zogenaamde tramschutter in Utrecht was en daarvoor de massa slachting in een supermarkt in Alphen a/d Rijn door 17-jarige jongen die depressief was. Als verantwoordelijke binnen uw organisatie en als lid van het CMT, bent u degene die hiermee geconfronteerd kan worden.

En niets doen, of niet weten wat te doen, is dan geen optie! Daarom is een gedegen CMT-training, waarin u en uw team leert hoe hier mee om te gaan  zonder meer op z’n plaats.

Voor wie bestemd?

Coördinatoren, beleidsmedewerkers, security managers, crisismanagers, teamleiders, politie-, burger, en militaire ambtenaren die werkzaam zijn voor:

  • Ministerie van Defensie
  • Koninklijke Marechaussee
  • Ministerie van Justitie & Veiligheid
  • Nationale Politie
  • Douane
  • BOA (domein 1 & 2)
  • Handhaving
  • Bijzondere opsporingsdiensten

Cursusinhoud

Hieronder staat de indeling van de training en de onderdelen welke, in overleg met u en al naar gelang de actuele situatie van uw organisatie, zullen worden behandeld, aangeleerd en getraind. Door het combineren van theorie en praktische realistische oefeningen is de elk dagdeel op zich interactief waarbij in het laatste dagdeel een grote gecombineerde oefening als afsluiting zal worden gehouden. Deze oefening kan indien gewenst ook in een live situatie in uw organisatie worden uitgevoerd.

Dagdeel 1

  • Samenstelling CMT en rollen CMT (leidinggeven onder moeilijke omstandigheden)
  • Voorbereidingen
  • Opstarten CMT
  • Beeld– en oordeelsvorming
  • Overzicht krijgen en houden

Doelstelling dagdeel 1

Het eerste dagdeel is er vooral op gericht om het CMT te leren kennen (niet alleen wij jullie maar vooral jullie elkaar) in een andere setting dan dat jullie gewend zijn. Hoe start je een CMT op bij een incident en wie doet dit? Hoe ga je om met de informatie die je krijgt en hoe ga je daaruit een oordeel vormen dat tot een besluit leidt. Wie neemt besluiten binnen een CMT en hoe werkt dit proces door. Dit wordt getraind met behulp praktische- en “table top” oefeningen.

Dagdeel 2 

  • Besluiten nemen onder moeilijke omstandigheden
  • Menselijke beperkingen hanteerbaar houden
  • Communiceren
  • Wat na de crisis?
  • Een veerkrachtige en weerbare organisatie

Doelstelling dagdeel 2

In het tweede dagdeel zal de druk langzaam worden opgevoerd doordat het CMT geconfronteerd gaat worden met verschillende scenario’s, deze gaat trainen en ze dan ook daadwerkelijk oefent. Hier zal blijken hoe belangrijk communiceren is binnen een CMT, binnen de organisatie maar ook naar buiten. Dan wordt de druk weer opgevoerd en ervaart het CMT wat presteren onder druk is. Wat doe je als (persoonlijke) gevoelens meespelen? En hoe veerkrachtig is uw organisatie eigenlijk?

Dagdeel 3

  • Scenario’s en gecompliceerde oefeningen
  • Evaluatie
  • Afspraken CMT om actueel en dynamisch te blijven
  • Situationeel richting bepalen

Doelstelling dagdeel 3

In het derde en laatste dagdeel zullen verschillende scenario’s gecombineerd worden getraind, in relatie tot de vorige 2 dagdelen. De druk zal tot het onwerkbare worden opgevoerd en beslissingen worden in twijfel getrokken. Na de scenario’s zullen we deze evalueren en gezamenlijk een aantal richting-gevers bepalen die voor uw bedrijf of organisatie van belang zijn om met dit CMT verder te gaan en getraind te blijven.

De docenten van de CMT-training hebben operationele ervaring bij Nederlandse inlichtingendiensten en de bijzondere politie-eenheden alsook het Ministerie van Defensie en Justitie. De opleiding wordt op maat samengesteld op de behoefte van de organisatie en de cursist(en) en wordt ook afgestemd op de inzetbaarheidsmogelijkheden.

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is op aanvraag.

De training 'CMT' bestaat uit 4 lesdagen verdeeld over 4 weken.

De lestijden zijn van 08.30 - 16.30 uur of in overleg.

Op aanvraag.

Voor meer informatie over de training kunt u een bericht sturen naar info@isegtc.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de training aanmelden via het contactformulier.

Na het volgen van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Cursusdata

Op aanvraag

Lestijden

09.00 - 17.00 uur

Locatie

Landgoed Beukbergen

Plaats

Huis ter Heide (gemeente Zeist)

Uw investering (inclusief btw.)

Op aanvraag

Crisis Management

Opleidingen

Cursussen       

Trainingen     

Workshops

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de 'Crisismanagement' training?

Neem contact op