Veilig & Taakgericht Werken

ISEG Training Center heeft zijn eigen training ontwikkelt te weten ‘Veilig & Taakgericht Werken’. Deze training is gericht op medewerkers werkzaam binnen de publieke sector. Door het volgen van de training ontwikkelen medewerkers individuele vaardigheden en zijn zij beter instaat om samen te werken en te reageren in situaties waar agressie en conflicten zich voordoen. Het doel dat het ISEG Training Center nastreeft is dat medewerkers ook in conflictsituaties blijven samenwerken en zich professioneel blijven gedragen en dito weten te handelen.

Achtergrond

Verkopers, beveiligers, zorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, uitkeringsambtenaren, verpleegkundige, receptionisten en anderen die dagelijks mensen moeten ontmoeten zijn bijzonder kwetsbaar. Onze training Veilig & Taakgericht Werken omvat een aantal veiligheidsmaatregelen die zij kunnen nemen. De kennis en het vertrouwen die de deelnemers aan deze training opdoen, zullen helpen om de woede en agressie die ze tegenkomen te verminderen. Omgaan met boze of agressieve personen is niet gemakkelijk, maar weten wat je moet doen en zeggen kan letsel voorkomen en de relatie met de klant verbeteren.

Voor wie bestemd?

Deze training is onder andere geschikt voor:

  • Beveiligers
  • Hospitality medewerkers
  • Receptionisten
  • Facilitair medewerkers
  • Zorgmedewerkers
  • Hosts
  • Handhaving

Inhoud training

Binnen de training ‘Veilig & Taakgericht Werken’ wordt gebruik gemaakt van het agressie model, hiermee krijgt de medewerker inzicht in de opbouw van agressie en leert hij welke vormen van agressie er zijn. Er wordt stil gestaan bij de bijhorende interventies en deze worden d.m.v. voorbeelden gekoppeld aan het werkveld van de medewerkers. De ervaringen en de voorbeelden van de medewerkers worden gekoppeld aan P.A.S.S. en gebruikt voor de rollenspelen en scenario’s. Het ISEG Training Center creëert de gelegenheid om in een veilige leeromgeving de behandelde onderwerpen en met de bijbehorende vaardigheden te trainen. Een ander onderdeel waar veel aandacht aan wordt besteed is de benaderingstechniek/bejegening, denk hierbij aan houding, uitstraling en stemgebruik en het creëren van een veilige afstand in combinatie met grenzen aangeven. Aangeleerd wordt hoe de medewerker zijn persoonlijke tools kan inzetten om zijn fysieke weerbaarheid te vergroten. In het volgende overzicht is te zien welke onderwerpen nog meer aan bod komen in de training ‘veilig werken’. Het ISEG Training Center gebruikt hiervoor haar eigen P.A.S.S. model.

Binnen P.A.S.S. worden de volgende onderwerpen behandeld:

Persoonlijke effectiviteit

  • motivatie/uitdaging
  • van gevoel, naar gedachten…naar handelen
  • doelen stellen
  • omgaan met stress

De aanloopfase van incidenten:

  • signaleren
  • observeren
  • communicatie
  • ombuigen (de-escalerend handelen)
  • houding en gedrag
  • opbouw van agressie (abc gedrag)
  • vormen van agressie

Incidentfase:

  • omgevingsbewustzijn, waarnemen, awareness
  • controleren incident en veiligheid
  • stressreductie (bevriezen, handelen, vluchten)
  • handelingsdrang/tunnelvisie
  • fixeren, controleren (indien gewenst)

Afloopfase:

  • loslaten
  • afhandelen/nazorg/terug kijken en vooruit kijken

Mentale kracht

De methode die wordt gebruikt deze training is mentale kracht. Deze methode zal de medewerkers helpen zich comfortabeler te voelen in een oncomfortabele omgeving. Controle hebben over eigen gedachten en gevoelens is één van de tools die hierbij horen. Vaak is het niet de gebeurtenis op zich, maar de eigen gedachten over deze gebeurtenis die het handelen belemmeren in plaats van helpen. In de training leert de medewerker controle te hebben over zijn eigen percepties, gevoelens, gedachten en gedrag. Het gaat er om dat de medewerker weet wat zijn taak is en hoe hij bij die taak blijft zelfs wanneer de hoeveelheid stress toeneemt. Het is belangrijk om de focus op één taak te houden, welke dit ook is. Er zijn alleen te veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat een medewerker zijn focus op zijn taak verliest. Enkele voorbeelden hiervan zijn: onduidelijke werkafspraken, externe afleiders (boze klant), niet lekker in je vel zitten, geen doelen stellen (geen richting). Mentale kracht maakt de medewerker bewust van deze afleiders en geeft tools aan om in elke situatie terug te komen in de focus. Medewerkers ontwikkelen een mentale veerkracht die ervoor zorgt dat zij elke uitdaging of stressor met verhoogd zelfvertrouwen, effectief kunnen aanpakken.

Ter afsluiting

Onze visie over omgaan met agressie en optreden/handelen in conflictsituaties is dat mentale en fysieke toestand in balans moet zijn. Aangeleerde vaardigheden blijven achterwege wanneer het brein op slot gaat. Als je als persoon in staat bent om je cognitieve deel van je brein te blijven gebruiken gedurende de conflictsituatie zal deze persoon ook beter in staat zijn om beslissingen te nemen en aangeleerde vaardigheden toe te passen. Deze vaardigheden zijn onder andere, waarnemen, beslissen, communiceren, empathisch vermogen en houdingsaspecten. P.A.S.S. heeft in de afgelopen jaren veel werkvelden bereikt, zowel beveiliging in ziekenhuizen als beveiligers op Schiphol. Maar ook medewerkers van bibliotheken, de NVWA, receptionisten en psychologen en verpleegkundigen hebben de trainingen gevolgd.

De training 'Veilig & Taakgericht Werken' wordt verzorgd door IBT (Integrale Beroepsvaardigheden Training) trainers afkomstig van de Nationale Politie en de Politieacademie. Onze trainers hebben jarenlange ervaring in het trainen van zowel politiepersoneel als burgers op het gebied van geweldbeheersing, de-escalerend optreden en zelfverdediging. De docenten weerbaarheid en de-escalatie zijn CRKBO gecertificeerd.

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 199,00.

De training 'Veilig & Taakgericht Werken' duurt 1 lesdag. De lestijden zijn van 08.30 - 16.30 uur.

De lestijden zijn van 09.00 - 16.00 uur.

 • Zaterdag 20 maart
 • Zaterdag 3 april
 • Zaterdag 1 mei
 • Zaterdag 29 mei 

Voor meer informatie over de training kunt u een bericht sturen naar info@isegtc.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de training aanmelden via het contactformulier.

Na het volgen van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Cursusdata

 • Zaterdag 20 maart
 • Zaterdag 3 april
 • Zaterdag 1 mei
 • Zaterdag 29 mei 

Lestijden

09.00 - 16.00 uur

Locatie

Landgoed Beukbergen

Plaats

Huis ter Heide (gemeente Zeist)

Uw investering (inclusief btw.)

€ 149,-

Aggression

Opleidingen

Cursussen       

Trainingen     

Workshops


Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de training 'Veilig & Taakgericht Werken'?

Neem contact op