Workshop Aanpak Ondermijning

De workshop Aanpak Ondermijning is afgestemd op professionals die nog geen of weinig kennis hebben van thema’s op het gebied van ondermijning. Tijdens de workshop komen de onderwerpen wat is ondermijning, motieven, categorieën, het proces, het weegmodel en bijzondere kenmerken aan bod. U maakt kennis met de (basis)begrippen en de verschillende kenmerken en signalen om ondermijning te kunnen onder- en te herkennen. Naast deze kenmerken wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en gaan de deelnemers in syndicaat vorm aan slag met het thema "Hoe herken ik de signalen van Ondermijning?".

Achtergrond

Bedrijven en organisaties krijgen steeds vaker te maken met het fenomeen ondermijning. Ondermijning is een vorm van een industrie die uitblinkt in variatie, organisatie en ontwrichting van de gewone samenleving. Deze ondermijnende criminaliteit staat in het brandpunt van de belangstelling. De huidige overheidsorganisatie lijkt slecht toegerust voor een effectieve aanpak ervan. Het spreekt voor zich dat de aanpak van ondermijning is al enige tijd geen exclusieve taak meer van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde private en publieke samenwerking die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Dat vereist kennis en inzicht over de aanpak van ondermijning. Hoe kunnen leidinggevenden en functionarissen ondermijning vroegtijdig herkennen en aantonen dat er sprake is van ondermijning? Dat begint met een waargenomen gedraging te plaatsen in een van de categorieën van het Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)  en zich afvraagt of het wel of geen ondermijning is. 

Voor wie bestemd

De workshop is in het bijzonder geschikt voor functionarissen uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen t.w.:

  • Leidinggevenden
  • Hoofden HR-afdeling en de HR-functionarissen
  • Hoofden Logistiek en functionarissen uit logistieke sector
  • Functionarissen belast met inkoop
  • Beveiligingsfunctionarissen
  • Receptionisten
  • Functionarissen Handhaving & Toezicht

Inhoud workshop 

De workshop bestaat uit één dag waarbij klassikaal les wordt gegeven. Bij deelname aan deze workshop is de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring voor aanvang van de workshop vereist.

Tijdens de training wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Introductie
  • Wat is ondermijning?
  • Motieven voor ondermijning
  • Kenmerken van ondermijning
  • Het proces ondermijning
  • De kwetsbaarheid van organisaties voor geld en invloed uit de criminele‘ onderwereld
  • Wie zijn de mogelijke deelnemers aan ondermijning
  • De werking van het weegmodel
  • Wat zijn de indicatoren (signalen) voor ondermijning?
  • Maatregelen die een bedrijf of organisatie kan nemen
  • Samenwerken met politie-, inlichtingen-, en bijzondere opsporingsdiensten
  • Het toekomstperspectief van Ondermijning
  • Syndicaat opdrachten
  • Plenaire afsluiting met resultaten

Bijzonderheden

De workshop bestaat uit één dag waarbij klassikaal les wordt gegeven. Bij deelname aan deze workshop is de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring voor aanvang van de workshop vereist.

De docenten van de workshop Aanpak Ondermijning hebben operationele ervaring bij Nederlandse inlichtingendiensten en de bijzondere politie-eenheden alsook het Ministerie van Defensie en Justitie. De workshop Aanpak Ondermijning kan op maat worden samengesteld op de behoefte van de organisatie en de cursist(en).

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 950,-

De workshop 'Aanpak Ondermijning' bestaat uit 1 lesdag.

De lestijden zijn van 09.00 - 17.00 uur.

Donderdag 15 april 2021

Vrijdag 21 mei 2021

Donderdag 17 juni 2021

Donderdag 8 juli 2021

Voor meer informatie over de workshop kunt u een bericht sturen naar info@isegtc.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de workshop aanmelden via het contactformulier.

Na het volgen van de workshop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Cursusdata

 • Donderdag 15 april 2021
 • Vrijdag 21 mei 2021
 • Donderdag 17 juni 2021
 • Donderdag 8 juli 2021

Lestijden

09.00 - 17.00 uur

Locatie

Landgoed Beukbergen

Plaats

Huis ter Heide (gemeente Zeist)

Uw investering (exclusief 21% btw.)

€ 795,-

Ondermijning

Opleidingen

Cursussen       

Trainingen     

Workshops

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de workshop 'Aanpak Ondermijning'?

Neem contact op