Workshop Non Politioneel Gedrag

De workshop Non Politioneel Gedrag (NPG of Non-Pol) van het ISEG Training Center is bij uitstek geschikt voor hen die als professionals in het veiligheids- en weerbaarheidsdomein werken en die qua werkzaamheden deze methodiek inzetten binnen hun functie, of voor hen die werkzaam zijn in de genoemde domeinen en zich verder willen ontwikkelen binnen hun huidige functie dan wel zich willen voorbereiden op een volgende stap in hun carrière.

Deze workshop is bedoeld om inzicht te krijgen in de materie van het uitvoeren van heimelijke onderzoekmethoden en speciaal bedoelt voor hen die zich professioneel bezighouden met waarnemen, observeren, afschermen, verkennen en onderzoek werkzaamheden waarbij het werken zonder op te vallen essentieel is en heimelijk (onder dekmantel) uitgevoerd moeten worden.

Achtergrond

Executieve medewerkers van Politie, Defensie, Justitie, opsporings- en/of veiligheidsdiensten werken vaak in hun functie vanuit hetgeen hun aangeleerd is. In dergelijke functies betekent dit vaak dat aan het optreden vaak in een uniform of vanuit een bepaalde gezagsverhouding wordt uitgevoerd. In die hoedanigheid hebben de medewerkers een bepaalde uitstraling van gezag en daadkracht. Iets wat we allemaal zullen herkennen als we deze mensen zien. Iets wat ook de kwaadwillende zal kunnen herkennen. Als er werkzaamheden zijn die heimelijk, verhuld of onder dekmantel moeten worden uitgevoerd willen we deze herkenbaarheid niet hebben. Bij dergelijke werkzaamheden is het de bedoeling dat men onder de radar blijft en dus niet onderkent of herkend wordt. Zulke werkzaamheden, die bijvoorbeeld in publieke ruimtes, of andere ruimtes waar publiek komt, moeten onopvallend worden uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken is de opleiding Non Politioneel Gedrag (NPG) ontstaan.

Voor wie bestemd?

De eendaagse workshop is bedoeld om een goed inzicht te krijgen wat de methodiek inhoudt en om te kunnen beoordelen wanneer en hoe een NPG-inzet kan worden uitgevoerd. Door de interactiviteit in de workshop wordt binnen 1 dag duidelijk wat het is en wat voor competenties men nodig heeft om dit werk te kunnen uitvoeren. De deelnemers zullen in deze workshop in “real time” een NPG-actie moeten uitvoeren op een publieke locatie.

De workshop en de opleiding is bedoeld voor coördinatoren, beleidsmedewerkers, teamleiders, politie-, burger, en militaire ambtenaren die executief werkzaam zijn voor:

  • Ministerie van Defensie
  • Koninklijke Marechaussee
  • Ministerie van Justitie & Veiligheid
  • Nationale Politie
  • Douane
  • Handhaving
  • Bijzondere opsporingsdiensten zoals FIOD, SIOD  en in deze functie ook minimaal als BOA optreden

De workshop is daarnaast ook bedoelt voor geregistreerde particuliere onderzoeksbureaus en onderzoekers die in het bezit zijn van een geldige vergunning en die in hun werkzaamheden ook deze methodiek zullen gaan inzetten zoals

  • Particuliere onderzoeksbureaus
  • Particuliere onderzoekers

Hoewel de inhoud van de workshops niet verschilt worden de workshops wel verdeelt in overheid en niet overheid groepen.

Dit omwille van de mogelijke belangenverstrengeling van de vakgebieden en het dilemma van informatiedeling over casussen die niet buiten een bepaalde beroepsgroep gedeeld mogen worden. Het is in deze workshop en ook in de 4-daagse opleiding van belang vrij kunnen praten en ervaring te kunnen delen binnen de groep waarin je bent ingedeeld.   

Inhoud van workshop

Deze is daarom bedoeld voor mensen die zich professioneel bezighouden met waarnemen, observeren, afschermen, verkennen en onderzoek werkzaamheden waarbij het werken zonder op te vallen essentieel is en waarbij onder dekmantel gewerkt moet worden. De workshop bestaat voornamelijk uit de achterliggende kennis van de methodiek en het uitvoeren van praktische oefeningen, zoals zelfstandig of als groep rollenspelen en opdrachten in real life situaties.

Tijdens deze cursus wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Basis NPG Wettelijke kaders
  • Zelfreflectie & spiegelen
  • Legende/alias/cover
  • Gesprekstechnieken
  • Onopvallend gedrag in de verschillende contexten
  • Beïnvloedingsstrategieën
  • Creatieve integratie en aanpassen aan veranderende omstandigheden
  • Confrontatie en controle
  • Ondersteuning van technische middelen 
  • Live trainingen op diverse locatie in Nederland

De docenten hebben operationele ervaring bij Nederlandse inlichtingendiensten en de bijzondere politie-eenheden zoals bijvoorbeeld de DSI, AT, DKDB en Observatie & Techniek.

De workshop kan door onze instructeurs op maat worden samengesteld op de behoefte van de organisatie en de cursist(en) en wordt ook afgestemd op de inzetbaarheid mogelijkheden.

Prijs per cursist inclusief BTW., parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch is € 499,-

De workshop Non Politioneel Gedrag duurt (inclusief praktijkgedeelte) 7,5 uur.

De lestijden zijn van 09.30 - 17.00 uur.

 • Zaterdag 26 mei
 • Zaterdag 10 juni
 • Zaterdag 17 juni
 • Zaterdag 24 juni

Voor meer informatie over de workshop kunt u een bericht sturen naar info@isegtc.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de workshop aanmelden via het contactformulier.

Na het volgen van de workshop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname vanuit het ISEG Training Center.

Cursusdata

 • Zaterdag 26 mei
 • Zaterdag 10 juni
 • Zaterdag 17 juni
 • Zaterdag 24 juni 

Lestijden

09.00- 17.00 uur

Locatie

Landgoed Beukbergen

Plaats

Huis ter Heide (gemeente Zeist)

Uw investering (exlusief 21% btw.)

€ 399,-

Police

Opleidingen

Cursussen       

Trainingen     

Workshops

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over de workshop 'Non Politioneel Gedrag'?

Neem contact op