Over ISEG

International Security Expert Group

International Security Expert Group is in het jaar 2020 opgericht met als doel zowel publieke als private organisaties 24/7 en wereldwijd te kunnen voorzien van 'taylormade' veiligheidsadviezen, opleidingen en kwalitatief hoogwaardige fysieke of technische beveiligingsoplossingen. De medewerkers, security consultants en instructeurs van ISEG beschikken over jarenlange operationele kennis en ervaring op onder andere het gebied van bijzondere opsporing, crisismanagement, hoog-risico beveiliging, persoonsbeveiliging en proactieve veiligheid. Deze ervaringen hebben ze opgedaan bij verschillende (specialistische) afdelingen binnen de Nationale Politie, het Ministerie van Defensie, de culturele sector en de particuliere beveiligingsbranche. 

Filosofie

De International Security Expert Group benadert beveiliging vanuit een proactieve veiligheid filosofie. Dit met de doelstelling mogelijke dreiging van incidenten te onderkennen voordat deze daadwerkelijk incidenten worden. Dit doen we, naast de normale werkuitvoering, door continu onderzoek te doen naar mogelijke dreigingen en daaruit voortvloeiende risico’s die een mogelijke bedreiging kunnen vormen in relatie tot de veiligheid van een opdrachtgever en zijn of haar belangen. Onze mensen die bij u de veiligheid moeten waarborgen zijn ook als zodanig opgeleid.

Kernwaarden  

Onze diensten, opleidingen en producten moeten voldoen aan de kwaliteit die wij zelf ook eisen van anderen als we bijvoorbeeld een samenwerking aangaan. Kwaliteit, integriteit en flexibiliteit zijn drie van onze kernwaarden. We werken vanuit betrokkenheid en uw probleem wordt ons probleem.

Missie

Onze focus op het gebied van veiligheid is er altijd op gericht om het beste resultaat voor onze klanten te realiseren. Dit doen we door uw probleem ons probleem te maken. We zullen altijd meer dan 100% inspanning leveren om een probleem op bevredigende wijze op te lossen.

Visie

Het bieden van een kwalitatief hoogstaande vorm van veiligheid, als een product of dienst, is alleen mogelijk als het op maat gemaakt wordt op basis van behoeftes en voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Dit geldt voor elk gebied binnen het veiligheidsdomein waar ook ter wereld. Toegewijd aan het behalen van resultaten voor onze klanten en het altijd inspelen op de behoeftes, leveren van kwaliteit en onze toewijding, staan centraal in de kernwaarden van ons bedrijf. Deze principes zijn de onderbouwing van onze diensten en vullen onze expertise, gedegen kennis en vaardigheden aan, zowel strategisch als op operationeel niveau.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op