Persoonsbeveiliging & Specialistische Ondersteuning

Persoonsbeveiliging op maat

De keuze voor de inzet van persoonsbeveiliging kan een behoorlijke impact hebben op uw dagelijkse leven en die van uw directe omgeving. Het is daarom belangrijk dat u voor een organisatie kiest die zich hiervan bewust is en hier gedurende het traject continue rekening mee houdt.

Persoonsbeveiligings- en ondersteunende diensten van ISEG

Hieronder vindt u een overzicht van de specialistische (beveiligings)diensten die wij kunnen aanbieden ter ondersteuning van de veiligheid van u, uw familie en uw medewerkers:

  • Persoonsbeveiliging
  • Security Consulting
  • Family Support
  • OSINT (Open Source Intelligence)
  • Intelligence Support
  • Cyber Security
  • Crisismanagement
  • Elektronisch Veiligheidsonderzoek (EVO) 
  • (Preventieve) Observanties
  • Residentie- en Objectbeveiliging
  • Explosieven Opsporing
  • Particulier Onderzoek

Operationeel ervaren persoonsbeveiligers van ISEG

De persoonsbeveiligers van ISEG Security Projects zijn afkomstig van gespecialiseerde afdelingen van de Nationale Politie, het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Ministerie van Defensie. Ze zijn allen in het bezit van ruime operationele (internationale) ervaring binnen dit specialistische segment van beveiliging. Onze security experts zijn representatief, klantvriendelijk en beheersen minimaal de Engelse taal in zowel woord als schrift. De persoonsbeveiligers en observanten van ISEG zijn gediplomeerd volgens de richtlijnen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (Justis). 

(Preventieve) Observanten

Vanuit preventie oogpunt kan ervoor worden gekozen om personen en/of locaties onder preventieve observatie (Pre-Obs) te plaatsen. De inzet van Pre-Obs zit veelal in het verlengde van de uitvoering van een persoonsbeveiliging opdracht.

  • Primaire taakstelling is het voorkomen of verijdelen van bijvoorbeeld sabotage, gijzeling, kidnapping, etc., dan wel het verstoren van de voorbereidende handelingen hiervan d.m.v. het inzetten van een observant
  • Secundaire taakstelling van een observant is het fungeren als een zogeheten advance agent. Deze fungeert als de ‘ogen en oren’ op de te bezoeken locatie van de VIP of TBP (Te Beveiligen Persoon)

Explosieven speurhonden teams

De geleiders van de speurhonden teams gaan taakafhankelijk gekleed in herkenbare bedrijfskleding, voorzien van de wettelijk verplichte (beveiligings)kenmerken. Deze teams zijn o.a. gespecialiseerd in het detecteren van explosieven.

Particulier onderzoekers

Uitvoering van diverse onderzoeken, denk hierbij aan bijvoorbeeld antecedenten- en financiële achtergrond onderzoeken, OSINT, pre-employment screening, oneigenlijk ziekteverzuim, fraude, witwassen, verduistering, diefstal, etc.

Heeft u een dringende vraag?

Bel ons direct op +31 (0)35 234 0422

Gvo 200602 004 Website

Stel een vraag

Kruis het vak aan

The form contains errors

Heeft u vragen over persoonsbeveiliging & family support?

Neem contact op