Opleiding Proactief Beveiligen

Samenvatting cursus

In deze opleiding wordt inhoudelijk het 'Proactief Beveiligen' als leerdoel gesteld. 'Proactief Beveiligen' houdt in dat je kennis draagt in het kunnen herkennen en analyseren van afwijkend gedrag. Tijdens deze opleiding leren de deelnemers hoe ze door middel van een klantvriendelijke interventie criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidende fase kunnen onderkennen en onderbreken. Deze opleiding is behalve voor mensen werkzaam in de veiligheidssector als beveiliger ook bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld receptiemedewerkers, frontofficemedewerkers, publieksmedewerkers en verder iedereen die met toegangscontrole van bezoekers aan een locatie te maken krijgen.


   Duur van de training

4 dagen verdeeld over 4 weken

   Cursus taal

De cursus kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven

   Certificaat

Na het volgen van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname van ISEG

   Prijs per cursist exclusief BTW en inclusief parkeren, oefenmaterialen, gebruik WiFi, koffie, thee en lunch

€ 1595,-

   Cursusdata

Op aanvraag

   Locatie

Incompany of op locatie bij ISEG:

Landgoed Beukbergen

Amersfoortseweg 59

3712 BB Huis Ter Heide

Achtergrond

Iedereen die werkt in- of verantwoordelijk is voor veiligheid, bescherming, beveiliging of voorkomen van noodgevallen zou moeten begrijpen dat proactief werken essentieel is om incidenten te voorkomen. Traditionele reactieve beveiliging betekent dat de tegenstander de overhand heeft omdat hij of zij in het beste geval bij het uitvoeren van zijn daad op heterdaad betrapt kan worden als er een juiste reactie is. De daad is echter dan al gepleegd of uitgevoerd en dus is men per definitie altijd te laat om iets te voorkomen. Reactieve veiligheid is dus altijd in het voordeel van de tegenstander en zal niets voorkomen of stoppen. Proactieve beveiliging is een ontwikkelde techniek die preventief handelen toevoegt aan de traditionele reactieve beveiliging.

Proactieve beveiliging is gebaseerd op 4 pijlers van de OGRI methodiek. Deze omvat:

  • Observatie
  • Herkennen van afwijkend gedrag
  • Risicoanalyse en interventie

Met deze methodiek kunnen incidenten worden voorkomen. Dit op basis van onderzoek naar de dreigingen die zijn gedefinieerd voor de vastgesteld risicoposities in de omgeving waarin u werkzaam bent. Het te onderkennen (afwijkende) gedrag is altijd cultuur-, tijd- en locatie gebonden. Dit betekent dat proactief beveiligen altijd op maakt gemaakt wordt passend binnen uw organisatie.

Docenten opleiding Proactieve Beveiliging

De opleiding Proactief Beveiligen is ontwikkeld en wordt onder andere verzorgd door Dick Drent, directeur Omnirisk en Managing Partner van ISEG. Dick zal de opleiding geven in samenwerkring met een co-trainer. Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Bijzondere Diensten van de politie is Dick vanaf 2005 10 jaar Hoofd Veiligheidszaken en Corporate Security Manager geweest van het Van Gogh Museum te Amsterdam. Dick geeft trainingen en advies op onder andere het gebied van proactieve veiligheid aan uiteenlopende nationale en internationale organisaties, overheden en instellingen. Ook is hij verantwoordelijk voor strategische- en operationele ondersteuning bij grote onderzoeken, gericht op de assettracing en recovery bij o.a. grote fraude onderzoeken of bijvoorbeeld bij kunstdiefstallen. 

De cursus 'Proactieve Beveiliging' wordt op locatie Landgoed Beukbergen gegeven met inachtneming van de richtlijnen die zijn gesteld door het RIVM m.b.t. COVID-19!

Cursusinhoud

De opleiding Proactieve Beveiligen bestaat uit 4 modules die over 4 dagen verspreid gegeven worden in 2 dagdelen per dag. De gehele opleiding wordt vanwege de continuïteit in 4 achtereenvolgende weken afgerond. Maximaal aantal deelnemers per module is, gelet op de interactieve benadering 10.

Module Service & Veiligheid – 2 dagen

Om de medewerkers met de proactieve beveiligingsvisie kennis te laten maken, starten wij met een basismodule Service & Veiligheid, die zicht geeft op de methodiek en de student kennis laat maken met de noodzakelijke hospitality gedachte. Hierdoor creëren wij een mindset verandering bij de medewerkers van reactief naar proactief klantvriendelijk handelen. Ook kunnen we hier het niveau van de betrokken medewerkers vaststellen met het oog op de interactiviteit in de laatste twee trainingsdagen.

Onderwerpen die tijdens de module Service en Veiligheid behandeld worden:

  • Inzicht krijgen in proactieve veiligheid en proactief beveiligen
  • Bewustwording/awareness van de proactieve beveiligingsmethodiek
  • Commitment aan de proactieve beveiligingsmethodiek
  • Mindset verandering
  • Methodiek proactieve beveiliging aanleren
  • Herkennen van afwijkend gedrag
  • Klantvriendelijkheid/ klantgerichtheid (hospitality)

Module Red Teaming – 1 dag, praktijk

In deze module gaan de medewerkers zelf ervaren wat afwijkend gedrag met hen doet. Zij kruipen als het ware in de huid van de kwaadwillende. Door dit zelf te ervaren gaan de medewerkers de proactieve methodiek beter begrijpen, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van de performance.

De module wordt afgesloten met een evaluatie waarin filmbeelden extra duidelijkheid verschaffen voor de student.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

  • Red Teaming in praktijk
  • Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet

Module Security Questioning – 1 dag, theorie en praktijk

In deze module wordt aangeleerd hoe een klantvriendelijk gesprek kan worden ingezet om achter de intentie het afwijkende gedrag te komen. Juist deze module is bijzonder geschikt om het onderdeel hospitality te combineren met security.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

  • Klantvriendelijk gesprek voeren
  • Door vragen te stellen, achter intenties komen
  • Gedrag en houding
  • Spiegeleffect (wat en hoe zien andere personen jou)
  • Rollenspellen

Aanmelden

Voor meer informatie over de opleiding kunt u een bericht sturen naar trainingscentrum@internationalsecurityexpertgroup.com of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)35 2340422. U kunt zich ook direct voor de cursus aanmelden via de onderstaande knop.

Direct inschrijven

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op